Passar el ribotUn ribot és l’eina del fuster que serveix per rebaixar o allisar les peces de fusta.