Interjeccions catalanes típiques

En català tenim un bon grapat d'interjeccions molt típiques del nostre idioma. 


Per exemple:

▶️ Apa (àpala, àpali)

🔹Serveix per a excitar a moure's o a augmentar l'activitat.

Apa, que ens n'anem.
Apa, a córrer, que farem tard.
Apa, que el dinar ja és a taula.

🔹 També serveix per mostrar reticència a fer una acció.

Ara no ho vull fer, apa!

▶️ Au

🔹 Serveix per incitar a l'execució ràpida d'una acció.

Au, a casa tots!
Au, aneu a jugar.
Au, menja!

▶️ Ecs

🔹 Expressió usada per a manifestar el fàstic, la repugnància, que ens causa algú o alguna cosa.

Ecs, no vull ni mirar.

▶️ Ep

🔹Serveix per cridar algú.

Ep, Joan!

🔹També per cridar l'atenció a algú.

Ep! Soc aquí, eh?
Ep! Vigila el terra que hi ha un sot.

🔹Pot precedir una objecció o una rectificació.

Ep! Jo no hi estic d'acord.
Ep! Jo no volia dir això.

▶️ Oi

🔹Expressió usada per a demanar la confirmació del que es diu, l'assentiment a una demanda.

Ell ha vingut a les vuit del matí, oi?
Oi que ho faràs?

🔹També serveix per manifestar la conformitat amb el que s'acaba de dir. 

Segur que estaràs bé. 
Oi, i tant!

És poc treballador. 
Oi, sens dubte.

▶️ A reveure

🔹Expressió de comiat, especialment a una persona a qui esperes tornar a veure.

▶️ Adeu-siau

🔹 Expressió de comiat més formal, d'una forma antiga de a Déu sigueu. Era una forma de desitjar la protecció de Déu a qui acomiadaves.

▶️ Compte!

🔹 Expressió per alertar.

Compte, que el terra és relliscós.

▶️ Déu vos guard

🔹Forma de salutació formal o per donar la benvinguda. Amb la conjugació antiga del verb guardar, expressa una mena de benedicció per a qui la rep.

▶️ Déu-n’hi-do (deunidó)

🔹 Exclamació ponderativa o emfàtica per expressar la importància d'una cosa, l'admiració o l'estranyesa que produeix. L'origen és confús. Sembla que originalment venia a dir Déu li doni o Déu li ha donat. Per exemple, quan un captaire demanava "un bocí de pa que Déu n’hi do". No se sap per què ha quedat en aquesta forma i com va agafar el sentit ponderatiu o emfàtic.

▶️ Entesos

🔹Expressió per confirmar l'acord sobre alguna cosa o per preguntar algú si hi està d'acord.

Anirem a casa seva a les tres. 
Entesos.

No t'ho diré més. Entesos?

▶️ Guaita (goita)

🔹Cridar l'atenció sobre una cosa o persona.

Guaita qui és! El Toni.
Goita! Ja ve aquí.

▶️ Som-hi

🔹 Expressió per incitar a començar plegats una acció.

Som-hi! Que ja és hora de marxar.
Segur que guanyem el partit. Som-hi!


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

complement de règim verbal

pronoms febles