Fer creu i ratlla

En castellà (per al primer significat): HACER BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Antigament existia el costum d'iniciar una carta o un escrit amb una creu i finalitzar-la amb una mena de rúbrica o ratlla. Creu i ratlla, per tant, indica que està tot dit entre tots dos elements i no hi ha discussió possible, és a dir, que s’ha acabat. Aquesta dita pot tenir un sentit positiu de perdó i un altre de negatiu, de no voler saber res més d'algú.