Confusions de gènere en català

Per causa de la influència del castellà, a vegades podem confondre el gènere gramatical d'alguns noms. Conèixer el gènere dels mots que fem servir és important per saber fer les concordances correctes amb els articles, adjectius i pronoms.

De gèneres en tenim dos, tradicionalment anomenats masculí i femení, tot i que no hi ha una correspondència amb el sexe. El gènere masculí també pot fer de genèric (els professors de l'escola), incloent-hi tant homes com dones, i no té una marca específica i recurrent (el llibre, el desig, el cercador). En canvi, el gènere femení sí que té generalment una marca que apareix quan el nom pot flexionar: la lletra a (professor/professora). Però alguns noms no flexionen (un artista/una artista) i la marca a serveix en aquest cas també per al gènere masculí. A més, un nom sense la marca a pot ser femení (la sort). I ens podem trobar amb un nom amb el gènere assignat arbitràriament que serveixi per als dos sexes (la persona).

Dit tot això, podríem parlar senzillament de gènere no marcat i gènere marcat, o de gènere A i gènere B, perquè en lingüística gènere no és igual a sexe. Amb tot, existeix la moda del llenguatge inclusiu que s'està imposant a les institucions i àmbits educatius i que no accepta el gènere no marcat com a genèric, ja que el relaciona només amb el sexe masculí. 

Les llengües llatines tenen dos gèneres gramaticals, però l'alemany, per exemple, en té tres (el tercer és el neutre) i el fula (un idioma africà) en té vint. Per altra banda, encara que l'anglès pot distingir entre masculí i femení, els noms no tenen cap gènere gramatical associat. Cada llengua funciona a la seva manera.

🔹Els noms en català i castellà tenen dos gèneres, però no sempre és corresponen entre si. Podem dir la silla/la cadira (mateix gènere), però, en canvi, la cuenta/el compte (diferent gènere per a un mateix nom). Per això ens podem confondre i atribuir a un nom català un gènere incorrecte. 

masculins en català que en castellà són femenins

afores
avantatge (i desavantatge)
bacteri
compte
corrent
deute
dot
dubte
enzim
espinacs
front
full (de paper)
llegum
lleixiu
pendent (d'un terreny o carrer)
senyal
tèrmit

femenins en català que en castellà són masculins

àncora
allau
anàlisi
aroma
calor
dent
nespra
olor
resplendor
sida
suor
síndrome

🔹En alguns casos, hi ha noms amb els dos gèneres. Aquests varien el seu significat segons siguin masculins o femenins.

el canal 
(via d’aigua)                           
la canal 
(conducte, canonada)


el clau 
(de clavar)                                
la clau 
(d’obrir i tancar)


el còlera 
(malaltia)                              
la còlera 
(ràbia)


un editorial 
(article)                            
una editorial 
(empresa editora)


el fi 
(finalitat, objectiu)                       
la fi 
(el final)


el llum 
(aparell que il·lumina)    
la llum 
(claror)


un ordre 
(contrari de desordre)       
una ordre 
(manament)


el planeta 
(astre)                                  
la planeta 
(destí)


el pols 
(batec)                                       
la pols 
(partícules)


el pudor 
(modèstia)                            
la pudor 
(mala olor)


el son 
(acte de dormir)                        
la son 
(ganes de dormir)


el terra 
(sòl, paviment)                       
la terra 
(la resta de significats)


el vall 
(excavació)                               
la vall 
(depressió entre muntanyes)


el web
(lloc web)
la web
(pàgina web)


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà