A la valenta


També: A LA TREMENDA, A LA BRAVA (quan és en sentit negatiu)
En castellà: A PECHO