tu / vostè / vós

QUAN USEM TU, VOSTÈ I VÓS?

El català té un sistema de tractaments estructurat en tres graus: tu/vós/vostè

▶️ El tractament de tu és el que actualment fem servir quan ens adrecem a algú amb qui tenim una relació social de proximitat.

Què vols Pep?
Després t'ho dic.

▶️ El tractament de vostè és l'ús que es fa de la tercera persona gramatical, en singular i en plural, a l'adreçar-nos a un o a diversos destinataris directes, en lloc de la segona persona, que és el tractament de tu.

Què li semblen, les mesures que s’han pres? tractament de vostè
Què et semblen les mesures que s'han pres? tractament de tu

▶️ El tractament de vós és l’ús que es fa de la segona persona del plural per adreçar-se a un sol interlocutor.

Què voleu senyor agent?

En català, es tracta d’un ús que prové del costum de fer servir el plural llatí vos com a forma de reverència, que sembla que es va iniciar durant el segle IV i que també va passar a altres llengües romàniques. El pas del singular al plural s’interpreta com una amplificació metafòrica del tu que reflecteix el respecte que sent l’enunciador pel destinatari. A les zones urbanes, vós ha quedat relegat bàsicament als usos escrits de l’àmbit jurídic i administratiu. Avui dia, sobretot per a la població jove urbana, vós és més formal que vostè.

L'opció de vós té diverses avantatges en relació a vostè:

🔹Evita ambigüitats amb la tercera persona del singular:

"Sobre la partida enviada al senyor Puig, li faig saber que li he enviat el seu albarà".

De qui és l'albarà, del senyor Puig o del destinatari del missatge?

"Sobre la partida enviada al senyor Puig, us faig saber que li he enviat el seu albarà".

Ara sí!

🔹No necessita distingir entre masculí i femení.

M'agradaria saludar-vos demà.
M'agradaria saludar-lo/la demà.

❗Cal vigilar de no barrejar els dos tractaments en un mateix escrit.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà