parar

▶️ El verb parar té un significat molt particular en català que encara és viu a molts indrets. És tracta de posar (alguna cosa) en disposició de funcionar, de servir a un fi. Per exemple:

parar la ratera
parar un llit al garatge
parar taula 
parar botiga 
parar casa, pis

Per extensió podem dir:
 
parar orelles 
parar atenció

PARLA CATALANA