Embarbussaments

Us deixo un recull d'embarbussaments típics en català. Si en sabeu més, me'ls podeu fer arribar (contacte). 

🔹Duc pa sec al sac, 
    m'assec on sóc 
    i el suco amb suc.

🔹A la baixada de can Codonyers 
    hi havia una codonyera. 
    Quan s'ajupia, codonys collia. 
    Quan s'aixecava, codonys agafava.

🔹Plou poc, però plou prou 
    per omplir un pou. 

🔹Plou poc, 
     però per poc que plou, 
     plou prou.

🔹Vinc al bosc i busco vesc
    i visc del vesc que busco al bosc.

🔹Per la carretera de Roses,
    passa un carro carregat de rocs,
    fent catacric-catacroc.

🔹A mi no m'hi fa res, si fa sol.

🔹En cap cap cap 
    el que cap en aquest cap.

🔹Setze jutges d'un jutjat 
    mengen fetge d'un penjat. 
    Si el penjat es despenja, 
    els setze jutges del jutjat 
    no podran menjar més fetge del      penjat.

🔹Cards verds taquen, 
    cards secs piquen.

🔹El cel està endormiscat. 
     Qui el desendormiscarà?
     El desendormiscador 
     que el desendormisqui 
     bon desendormiscador serà.

🔹La rica de la parròquia 
    no duu perruca 
    perquè li reca.

🔹Tinc tanta son 
     que a les cinc tinc son.

🔹El cel està enrajolat, 
    qui el desenrajolarà? 
    El desenrajolador que el desenrajoli, 
    bon desenrajolador serà.

🔹Diu la guatlla:
    -Què fas, gat?
    -Què fas, guatlla?,
    diu el gat.

🔹Un rus té un ris ros 
    i s'està al ras sense fer-hi res.

🔹Quan m’ajupia, codonys collia.
    Quan m’aixecava, codonys agafava.
    De genolls, collia, collia.
    De genolls, collia, codonys.

🔹Duc com puc un ruc 
     a un duc poruc mut.

🔹Un carro carregat de terra roja.

🔹En Panxo va dir-li a en Pinxo:
    -Vols que et punxi amb un punxó?
    I en Pinxo va dir-li a en Panxo:
    -Punxa’m sí, però a la panxa, no.

🔹A la porta del porxo de la cort del porc, 
    trota, trota, trota, però trota poc.
    Trota poc, però trota, trota, trota, 
    a la porta del porxo de la cort del porc, 
    trota, trota, trota, el cavall tort.

🔹Si Panxa planxa
    amb quatre planxes,
    amb quantes planxes
    planxa Panxa?

🔹Una ovella, serella, merella, 
     llanuda, llanada, capicoronada,
     tenia sis corderets serells, merells,         llanuts, llanats, capicoronats.
     Si l'ovella no hagués sigut serella,           merella, llanuda, llanada, capicoronada,
     els seus corderets no haurien sigut         serells, merells, llanuts, llanats,          capicoronats.

🔹Un cargol ben encargolat, 
    qui serà qui el desencargolarà? 
    Jo seré qui el desencargolaré 
    perquè desencargolar sé.

🔹-Què fas aquí, Pepa?
    -Pelo faves, Pau.
    -Faves peles, Pepa?
    -Pau, faves pelo.

🔹Cal que la col calqui el cul.

🔹Al calaix del sastre, hi ha coixins.
    Els coixins de la reina.
    Els calaixos del sultà.
    Quins coixins!
    Quins calaixos!
    A quina calaixera van?

🔹Carrega el carro, carreter,
    que, si tu el carregues,
    jo ja el descarregaré.

🔹Les oques s’esmolen 
     els becs a les soques.

🔹En un pot no pot haver-hi hagut
    mai vi del fort sense un embut.

🔹Qui un pam de capa parda compra,
    un pam de capa parda paga.
    Qui un pam de capa parda ha comprat
    un pam de capa parda ha pagat.

🔹Tinc una son, una gana i una set,
    que ni dormo, ni menjo, ni bec.
    Si dormia, menjava i bevia,
    la son, la gana i la set em passarien;
    però, com que no dormo, ni menjo, 
    ni bec, no em fuig ni la son, 
    ni la gana, ni la set.

🔹Quan dic dic,
    no dic dic,
    que dic dec,
    si dic dec i dic dic,
    dic que no és pas dec el que dic,
    sinó dic, com ho dic.

🔹Duc com puc un ruc a un duc rus mut.

🔹M’han dit que tu has dit un dit
    que jo no he dit.
    El dit que tu has dit, jo no l’he dit,
    perquè si jo hagués dit el dit
    que tu has dit,
    fora ben dit per haver-lo dit jo.

🔹-En quin tinter tens tinta, Anton?
    -Tinc tinta en tots els tinters.
    -Tants de tints tens, Anton?

🔹Una cabra caga pebre negre.

🔹El qui sap,
    no és el qui tot ho sap,
    sinó el qui sap on és el que no sap.

🔹No em miris, que ens miren,
    miren que ens mirem.
    Mirem que no ens mirin,
    i quan no ens mirin, ens mirarem.

🔹El mico maco compra coco; 
    compra coco, el mico maco. 

🔹En Ferran, ferrer, feia foc i fum tot                 ferrant ferro fort. 

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia