Fer el cor fort


També: FER EL COR VALENT

En castellà: HACER DE TRIPAS CORAZÓN,
AL MAL TIEMPO BUENA CARA