bon/mal - bo/dolent - ben/mal bé/ - malament

▶️ Fixeu-vos en la següent correlació.

adjectius BON - MAL: bon noi / mal noi (--- + nom)

adjectius BO - DOLENT: home bo / home dolent (nom + ---) 

adverbis BEN - MAL: ben fet / mal fet
(--- + verb participi) 

adverbis BÉ - MALAMENT: escriu bé / escriu malament (verb + ---)

❗Quan MAL és un nom, pot anar darrere del verb, com parlar mal (dir coses negatives d’algú), diferent de parlar malament adv (parlar defectuosament), fer mal, prendre mal.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà