bon/mal - bo/dolent - ben/mal bé/ - malament

▶️ Fixeu-vos en la següent correlació.

adjectius BON - MAL: bon noi / mal noi (--- + nom)

adjectius BO - DOLENT: home bo / home dolent (nom + ---) 

adverbis BEN - MAL: ben fet / mal fet
(--- + verb participi) 

adverbis BÉ - MALAMENT: escriu bé / escriu malament (verb + ---)

❗Quan MAL és un nom, pot anar darrere del verb, com parlar mal (dir coses negatives d’algú), diferent de parlar malament adv (parlar defectuosament), fer mal, prendre mal.

PARLA CATALANA