article neutre 'lo'

▶️ Avui dia està plenament estès a tot el territori lingüístic català el lo com article neutre. La normativa no l'accepta i, per això, només sentim en àmbits formals la forma "correcte": el. Segons la normativa, el fa la funció d'article neutre i també d'article definit.

El que t'havia dit és precisament això.
(article neutre normatiu)

Lo que t'havia dit és precisament això.
(article neutre no normatiu)

El cotxe és meu.
(article definit)

▶️ Abans de la normativa d'en Pompeu Fabra el lo neutre ja estava força estès, fins i tot, entre escriptors i poetes. Fabra, però, igual que alguns lingüistes de l'època i actuals, defensava que el lo neutre era degut a la interferència del castellà. En realitat, el seu propòsit principal era desmarcar-se del castellà i evitar usos inadequats de lo. En canvi, darrerament, alguns lingüistes defensen que podria ser el resultat d'una evolució pròpia similar a la que va ocórrer en castellà. A més, aquests últims defensen que l'ús de lo tan estès en totes les variants dialectals i les seves evidències anteriors a la normativa, fan que sigui raonable, com a mínim, discutir obertament la seva acceptació. En la Gramàtica Essencial es dona per fet el seu ús en registres informals. Aquesta font, oficial i normativa, només aclareix que en registres formals se n'ha d'evitar. Per tant, encara que en registres formals tenim el seu ús vetat, en registres informals no ha d'haver-hi problema en fer-lo servir. Això sí, hem d'evitar formes barroeres que degut a copiar construccions castellanes ens fan discriminar altres construccions pròpies equivalents. Per exemple:

per lo menos > almenys, si més no, com a mínim

a lo millor > potser, probablement

en lo tocant a > pel que fa a

per lo general > en general, generalment

per lo tant > per tant, doncs

per lo vist > sembla que, segons sembla, pel que es veu

en lo successiu > d'ara endavant

a lo loco > a la babalà 

a lo seu > a la seva

per lo qual > per això, per la qual cosa

▶️ Si voleu més informació sobre la polèmica del lo neutre, doneu una ullada a aquest article.

PARLA CATALANA