Aquí caic, aquí m'aixeco


S'ha de persistir malgrat els entrebancs de la vida. Cap dificultat ens pot aturar.