sintagma verbal

▶️ El sintagma verbal (SV) és una categoria gramatical formada per un verb que fa de nucli i pot incloure diversos complements. El sintagma verbal sempre és el predicat de l'oració. 

Jo sóc el seu germà.

Tu estàs una mica tronat.

La Juliana estudiava tota la nit.

La tieta jugarà amb vosaltres.

🔹Hi ha diferents tipus de verbs segons la seva funció.


PARLA CATALANA