participis

PARTICIPIS DE VERBS REGULARS

▶️ Primera conjugació: tots els verbs de la primera conjugació, inclosos els irregulars anar i estar, fan el participi acabat en -at. Alguns exemples:

alleujar - alleujat
anar - anat
anomenar - anomenat
cantar - cantat
estar - estat
remenar - remenat
sacsejar - sacsejat 

▶️ Segona conjugació: els verbs regulars fan el participi acabat en -ut. Són els següents:

A
abatre - abatut
apercebre - apercebut 

C
concebre - concebut 

D
debatre - debatut 
decebre - decebut 

I
interrompre - interromput 
irrompre - irromput

P
prémer - premut 

R
rebre - rebut

T
témer - temut

V
vèncer - vençut

▶️ Tercera conjugació: els verbs regulars fan el participi acabat en -itSón els següents:

A
abolir - abolit
absorbir - accedit
accedir - accedit
aclarir - aclarit
acolorir - acolorit
acudir - acudit
adherir - adherit
adolorir - adolorit
adormir - adormit
(La resta segueix la mateixa regla)
adquirir, advertir, afavorir, afeblir, afegir, afligir, agrair, agredir, ajupir, alentir, aplaudir, aprofundir, argüir , ascendir, assaborir, assentir, assistir, assolir, assumir, atordir, atrevir-se, atribuir, avenir-se, avergonyir, avorrir.

B bastir, beneir, bullir

C cedir, cenyir, coincidir, colpir, compadir, compartir, competir, comprimir,concedir, concernir, conduir, conferir, confluir, conquerir, consentir, consistir, constituir, construir, consumir, contribuir, convergir, convertir, corregir, cruixir.

D decidir, deduir, defallir, definir, defugir, delinquir, demolir, deprimir, derruir, desistir, desobeir, destenyir, destruir, diferir, digerir, diluir, dimitir, dirigir, discernir, discutir, disminuir, dissentir, distingir, distribuir, divergir, divertir, dividir, dormir.

E elegir, eludir, embellir, emblanquir, embogir, embotir, emergir, emmalaltir, enaltir, encabir, encongir, endarrerir, endolcir, enfortir, enfosquir, engolir, enllestir, enriquir, entossudir-se, entristir, envair, envellir, envestir, erigir, esbandir, esmunyir, esvair, evadir, excedir, exercir, exhaurir, exhibir, exigir, eximir, existir, expandir, expedir, expel·lir, extingir, extradir. 

F farcir, ferir, fingir, florir, fluir, fornir, fregir.

G garantir, gaudir, grunyir, guarir.

I impartir, impedir, impel·lir, inferir, influir, infringir, ingerir, inhibir, inquirir, inserir, insistir, instituir, instruir, intercedir, interferir, introduir, intuir, invertir, investir, llegir, lluir.

M maleir, mentir, munyir.

N nodrir.

O obeir, obstruir, oferir, ordir.

P pair, parir, partir, parir, penedir-se, perseguir, persistir, persuadir, podrir, polir, posseir, precedir, preferir, presidir, pressentir, presumir, procedir, produir, prohibir, prosseguir, protegir, proveir.

R reconquerir, reconstruir, reduir, referir, reflectir, regir, rendir, renyir, repartir, repel·lir, repercutir, repetir, reprimir, reproduir, requerir, ressentir-se, residir, resistir, restituir, restringir, resumir, retrocedir, reunir, rostir, rugir.

S seduir, seguir, sentir, servir, sofregir, sorgir, submergir, substituir, succeir, sucumbir, suggerir, sumir, suprimir.

T teixir, tendir, tenyir, traduir, trair, transferir, transgredir.

I ungir, unir, urgir.

V vestir.

❗Hi ha dos verbs regulars de la tercera conjugació amb un participi irregular, és a dir, no acabat en -it.

complir - complert
omplir - omplert

PARTICIPIS DE VERBS IRREGULARS

🔹Primera conjugació. Són els següents:

anar - anat
estar - estat

🔹Segona conjugació. Són els següents:

- Acabats en -re

A
absoldre - absolt
abstreure - abstret 
admetre - admès
aprendre - après
arremetre - arremès
asseure - assegut 
atendre - atès
atreure - atret 

B
beure - begut

C
caure - caigut
circumscriure - circumscrit 
cloure - clos 
cometre - comès
commoure - commogut 
complaure - complagut 
compondre - compost
comprendre - comprès
comprometre - compromès
concloure - conclòs
confondre - confós
contendre - contès
contreure - contret
conviure - conviscut 
correspondre - correspost 
coure - cuit
creure - cregut
creure's - cregut

D
dependre - depès 
descloure - desclòs 
descompondre - descompost 
descriure - descrit 
desprendre - desprès
deure - degut
difondre > difós
dissoldre - dissolt
distendre - distès
distreure - distret 

E
emetre - emès
emprendre - emprès 
encendre - encès
entendre - entès
entreveure - entrevist 
escriure - escrit
estendre - estès
excloure - exclòs
extreure - extret  

F
fondre - fos

I
incloure - inclòs
infondre - infòs
inscriure - inscrit 

J
jeure - jagut 

M
malmetre - malmès
malvendre - malvenut 
moldre - molt
moure - mogut 

O
ofendre - ofès
ometre - omès

P
permetre - permès
ploure - plogut  
pondre - post 
prendre - pres
prescriure - prescrit 
pretendre - pretès 
preveure - previst 
prometre - promès
promoure - promogut 

R
readmetre - readmès
recloure - reclòs
remetre - remès
remoure - remogut 
reprendre - reprès 
resoldre - resolt 
respondre - respost 
retransmetre - retransmès
retreure - retret 
riure - rigut 

S
seure - segut
sobreviure - sobreviscut 
sometre - sotmès
somriure - somrigut
sorprendre - sorprès
sotmetre - sotmès
subscriure - subscrit 
suspendre - suspès

T
trametre - tramès
transmetre - transmès
transcriure - transcrit 
transmetre - transmès
treure - tret 
 
V
vendre - venut 
veure - vist 

- Acabats en -er

A
aparèixer - aparegut 

C
caber - cabut
comparèixer - comparegut
conèixer - conegut
constrènyer - constret 
córrer - corregut 
créixer - crescut 

D
desaparèixer - desaparegut
desfer - desfet 
discórrer - discorregut 
doler - dolgut

E
empènyer - empès
equivaler - equivalgui 
escórrer - escorregut 
estrènyer - estret

F
fer - fet

H
haver - hagut

I
incórrer - incorregut 

M
merèixer - merescut  

N
néixer - nascut 

O
ocórrer - ocorregut

P
pertànyer - pertanyut 
prevaler - prevalgut 
poder - pogut

R
reconèixer - reconegut 
recórrer - recorregut
refer - refet 
renéixer - renascut 
restrènyer - restret

S
saber - sabut
satisfer - satisfet 
ser - sigut 
socórrer - socorregut
soler - solgut 

T
transcórrer - transcorregut 

V
valer - valgut
voler - volgut 

- Acabaràs en -ir

dir - dit

- Acabats en -ur

dur - dut

🔹Tercera conjugació. Són els següents:

A
abstenir-se - abstingut 
acollir - acollit
avenir - avingut 

C
cobrir - cobert
collir - collit
contenir - contingut 
contradir - contradit 
contravenir - contravingut
convenir - convingut 
cosir - cosit 

D
descobrir - descobert 
descosir - descosit 
detenir - detingut 

E
entretenir - entretingut 
escollir - escollit 
escopir - escopit 
establir > establert

F
fugir - fugit 

I
imprimir > imprès
intervenir - intervingut 

LL
lluir - lluït

M
mantenir - mantingut 
menystenir - menystingut 
morir - mort

O
obrir - obert
obtenir - obtingut
oferir - ofert  

P
predir - predit
prevenir - previngut
provenir - provingut 

R
recollir - recollit
restablir - restablert 
retenir - retingut 

S
sobresortir - sobresostit 
sofrir - sofert 
sortir - sortit
sostenir - sostingut 
suplir - suplert 

T
tenir - tingut 
tossir - tossit 

V
venir - vingut

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de refranys

Bon Dia

Paraules amb dièresi en català