numerals multiplicatius

▶️ multiplicatius: són quantificadors invariables que expressen el nombre de vegades que s’augmenta una entitat. Són: doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple, sèptuple, òctuple, nònuple, cèntuple. Per exemple:

"He de comprar el doble de tovallons".

🔹Per a quantitats altes s'acostuma a fer servir els cardinals amb la següent construcció:

"Té nou vegades més llibres que jo", en comptes de "Té el nònuple de llibres que jo".

🔹Els multiplicatius també s'usen per a noms no comptables. Per exemple:

"Avui tindrem el doble de feina".
"El té el doble de culpa".
"Així invertiràs el triple d'esforç".

🔹De vegades poden expressar el nombre d’entitats o esdeveniments designats pel nom o els components de què consta l’entitat. Per exemple:

doble crim
triple salt mortal
habitació doble
vacuna triple

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà