numerals multiplicatius

▶️ multiplicatius: són quantificadors invariables que expressen el nombre de vegades que s’augmenta una entitat. Són: doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple, sèptuple, òctuple, nònuple, cèntuple. Per exemple:

"He de comprar el doble de tovallons".

🔹Per a quantitats altes s'acostuma a fer servir els cardinals amb la següent construcció:

"Té nou vegades més llibres que jo", en comptes de "Té el nònuple de llibres que jo".

🔹Els multiplicatius també s'usen per a noms no comptables. Per exemple:

"Avui tindrem el doble de feina".
"El té el doble de culpa".
"Així invertiràs el triple d'esforç".

🔹De vegades poden expressar el nombre d’entitats o esdeveniments designats pel nom o els components de què consta l’entitat. Per exemple:

doble crim
triple salt mortal
habitació doble
vacuna triple

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

Paraules amb dièresi en català