numerals fraccionaris

▶️ fraccionaris: expressen fraccions de la unitat. 

🔹Presenten les formes mig, mitja; terç, terça; quart, quarta, i la resta es formen amb la terminació , de la mateixa manera que els ordinals: sisé, sisena; seté, setena; vuité, vuitena

"Vull mig pollastre".

"A mitja part del partit sopem".

"Un terç del dia se'l passa dormint".

🔹En desé, centé i milé, hi ha també les formes dècim, centèsim i mil·lèsim.

"Ha guanyat la carrera per una mil·lèsima de segon".

"He comprat un dècim de loteria".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

abans / avanç / avenç