numerals fraccionaris

▶️ fraccionaris: expressen fraccions de la unitat. 

🔹Presenten les formes mig, mitja; terç, terça; quart, quarta, i la resta es formen amb la terminació , de la mateixa manera que els ordinals: sisé, sisena; seté, setena; vuité, vuitena

"Vull mig pollastre".

"A mitja part del partit sopem".

"Un terç del dia se'l passa dormint".

🔹En desé, centé i milé, hi ha també les formes dècim, centèsim i mil·lèsim.

"Ha guanyat la carrera per una mil·lèsima de segon".

"He comprat un dècim de loteria".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà