eixugar / assecar

▶️ Eixugar implica eliminar la humitat, generalment aigua, que hi ha a la superfície d'un objecte o cos qualsevol. Aquesta humitat hi ha estat afegida i la fem desaparèixer amb un drap, un mocador, una tovallola o per mitjà de l'evaporació.

🔹Per tant, podem eixugar els plats, les mans, la cara, els ulls, una taula, el terra, etc. Qualsevol cosa que es mulli pot ser eixugada.

🔹 L'adjectiu és eixut i eixuta.

El terra està eixut.
Les mans eixutes.

▶️ Assecar, en canvi, significa eliminar o perdre la humitat que és inherent a un objecte o cos qualsevol. 

🔹Aplica a rius, llacs, estanys, fonts, etc, quan s'han quedat sense aigua i el terra ho reflecteix. També podem dir que tenim les mans seques si estan aspres o esquerdades, o el cabell sec si es trenca fàcilment, o la pell seca si està aspra i ens pica, o una flor està seca si s'ha pansit, o una fulla pot estar seca si a perdut la seva verdor, etc.

🔹El significat original indicava que aquesta humitat no podia haver estat afegida, però avui aquest matís tan important s'ha difuminat en les zones més castellanitzades quan parlem d'objectes amarats, és a dir, que estan xops d'aigua. Per exemple, es diu assecar els cabells, assecar la roba, etc. És recomanable respectar el significat original i dir eixugar els cabells i eixugar la roba.

🔹 L'adjectiu és sec i seca.

El cabell sec.
La pell seca.

❗Molts catalanoparlants diuen 'secar', que no és normatiu. Sembla, però, que 'assecar' és un verb alterat recentment i que la forma tradicional catalana és 'secar', tal i com avala la tradició literària i culta. Per tant, si dius 'secar', tranquil, no és una castellanada de ca l'ample 😋 De vegades el DIEC no les encerta totes... ni de bon tros.

PARLA CATALANA