diminutius

En català tenim formes molt productives de fer els diminutius. 

▶️ Diminutius, són de diferents menes:

🔹et, eta (són, de bon tros, els més productius, i s'apliquen a noms i adjectius):

animalet, cotxet, curtet, vermellet, fosquet, claret, dolcet, elefantet, duret, grasset, baixet, complicadet, solet, gantxet, peuet, peixet, pobret, maneta, cadireta, pudoreta, piloteta, amigueta, caseta, ampolleta, cerveseta, sopeta, bombeta, cullereta, campaneta, senyoreta, etc

🔹ó, ona (s'apliquen a noms i adjectius):

carreró, animaló, cordó, calentó, cafetó,  malaltona, ploricona, carona, petitona, etc

🔹í, ina, im (s'apliquen a noms i adjectius):

rajolí, barretina, joguina, plugim, etc

🔹ell, ella (s'apliquen a noms i adjectius):

taulell, portella, etc

🔹ol, ola (s'apliquen a noms i adjectius):

estanyol, rierol, bestiola, banderola, etc


🔹El parlant s'adonarà per si sol de la conveniència de fer servir una forma o una altra, i si una paraula pot rebre un diminutiu o no, perquè veurà que queda bé o malament. Tot i això, els diminutius estan preparats per poder aplicar-se a una gran quantitat de paraules. 

❗Cal evitar els diminutius castellans, com per exemple:

-ito, -ita, -illo, -illa

Aquestes barreges degraden la llengua i són totalment innecessàries.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà