Quan el gat dorm les rates ballen


Quan un cap, encarregat, o qui fa el seguiment i el control d'alguna tasca no hi és, o s’absenta, acostuma a haver-hi una certa relaxació entre la resta.