prou / força

DIFERÈNCIES ENTRE PROU I FORÇA

▶️ Prou funciona com a adjectiu o adverbi i equival a quantitat suficient de suficient, suficients Per exemple:

"Tinc prou força per a aguantar-ho". adj

"Tens prou diners?" adj

"De diners, en porto prou". adj

"No hi ha prou llet". adj

"No li tiris més aigua, que ja n'hi ha prou". adj

"Ell és prou intel·ligent per a comprendre-ho". adv

"No colliu les pomes que no són prou madures". adv

"Ja heu jugat prou: ara, a estudiar!" adv

🔹Prou també funciona com a adverbi amb el significat de no més. Per exemple: 

"Prou, no m'hi posis més aigua". adv

"Prou! No em parlis més que ja t'he entès". adv

▶️ Força funciona com a adjectiu quan fa referència a un gran nombre de, una gran quantitat de. Per exemple:

"Havia força gent". 

"Beu força aigua que és molt bo". 

"Vaig conèixer força noies".

"Tinc força temps per a fer-ho".

🔹També funciona com a adverbi amb el significat de en alt grau, en gran quantitat. Per exemple:

"Ho ha fet força bé".

"Serà una conferència força interessant".

"És un problema força gros".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

gairebé / gaire bé

Com es fa l'imperatiu en català?