prou / força

DIFERÈNCIES ENTRE PROU I FORÇA

▶️ Prou funciona com a adjectiu o adverbi i equival a quantitat suficient de suficient, suficients Per exemple:

"Tinc prou força per aguantar-ho". adj

"Tens prou diners?" adj

"De diners, en porto prou". adj

"No hi ha prou llet". adj

"No li tiris més aigua, que ja n'hi ha prou". adj

"Ell és prou intel·ligent per comprendre-ho". adv

"No colliu les pomes que no són prou madures". adv

"Ja heu jugat prou: ara, a estudiar!" adv

🔹Prou també funciona com a adverbi amb el significat de no més. Per exemple: 

"Prou, no m'hi posis més aigua". adv

"Prou! No em parlis més". adv

▶️ Força funciona com a adjectiu quan fa referència a un gran nombre de, una gran quantitat de. Per exemple:

"Havia força gent". 

"Beu força aigua, que és molt bo". 

"Vaig conèixer força noies".

"Tinc força temps per fer-ho".

🔹També funciona com a adverbi amb el significat de en alt grau, en gran quantitat. Per exemple:

"Ho ha fet força bé".

"Serà una conferència força interessant".

"És un problema força gros".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

Acudits en català

Bon Dia

abans / avanç / avenç