potser / pot ser

DIFERÈNCIES ENTRE POTSER I POT SER

▶️ L'adverbi potser denota la possibilitat del que es diu. Equival a tal vegada, probablement. Per exemple:

"Potser vindran demà".

"Potser ja és massa tard".

▶️ En canvi, la construcció pot ser està formada pel verb poder conjugat i l'infinitiu del verb ser. Per exemple:

"No pot ser que no hagi vingut!".

"Pot ser que demà plogui".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà