posar / pondre

▶️ Els usos correctes del verb posar els trobareu aquí. No s'ha de confondre posar amb pondre.

▶️ El verb pondre només s'utilitza per indicar l'acció de fer ous o d'amagar-se un astre a l'horitzó:

"La gallina ha post un ou".

"El sol es pondrà a les vint hores".

▶️ Per tant, les seves conjugacions també són diferents: posar / pondre

PARLA CATALANA