Particions temporals del dia

Matinada    0 hores - alba
Matí            alba - 13 hores
Migdia        13 hores - 15 hores
Tarda          15 hores - 19 hores
Vespre        19 hores - 21 hores
Nit              21 hores - 24 hores

A l'estiu el vespre arriba fins les 22 hores i la nit comença una hora més tard.

Quan saludem solem fer servir tres formes: bon dia, bona tarda i bona nit. Antigament, però, el costum era simplement dir bon dia mentre hi havia claror i bona nit quan no n'hi havia. 

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Com es fa l'imperatiu en català?

gairebé / gaire bé