Particions temporals del dia

Matinada    0 hores - alba
Matí            alba - 13 hores
Migdia        13 hores - 15 hores
Tarda          15 hores - 19 hores
Vespre        19 hores - 21 hores
Nit               21 hores - 24 hores

A l'estiu el vespre arriba fins les 22 hores i la nit comença una hora més tard.