Particions temporals del dia

Matinada    0 hores - alba
Matí            alba - 13 hores
Migdia        13 hores - 15 hores
Tarda          15 hores - 19 hores
Vespre        19 hores - 21 hores
Nit              21 hores - 24 hores

A l'estiu el vespre arriba fins les 22 hores i la nit comença una hora més tard.

Quan saludem solem fer servir: bon dia, bona tarda, bon vespre i bona nit, de forma aproximada en les seves respectives hores. Antigament, però, el costum era simplement dir bon dia mentre hi havia claror i bona nit quan no n'hi havia. 

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà