nombre / número

DIFERÈNCIES ENTRE NOMBRE I NÚMERO

▶️ El principal ús de nombre té a veure amb quantitats indeterminades:

el nombre d'habitacions d'un hotel
el nombre de convidats d'una festa
el nombre d'exemplars d'una revista
el nombre de viatgers del metro
el nombre de cotxes que circulen

🔹 De fet, si intercanviem nombre per quantitat, el significat de l'oració no s'altera:

la quantitat d'habitacions d'un hotel
la quantitat de convidats d'una festa
la quantitat d'exemplars d'una revista
la quantitat de viatgers del metro
la quantitat de cotxes que circulen

▶️ En matemàtiques, quan es parla d'un concepte numèric abstracte, es fa servir nombre.

"El nombre vuit està format per vuit unitats".

"La suma dels nombres 5 i 4 dona com a resultat el nombre 9".

"La resta dona un nombre més petit que 50".

nombre enter, nombre fraccionari, nombre natural, nombre negatiu, nombre decimal, nombre cardinal, etc.

*En aquest cas, fora de l'àmbit de les matemàtiques s'accepta número com a sinònim.

▶️ Nombre també s’utilitza en gramàtica per fer referència a la categoria gramatical que marca el singular i el plural de determinades categories lèxiques.

"Aquest adjectiu és invariable en gènere i nombre".

"Hem estudiat els sufixos que indiquen el nombre de les paraules".

▶️ En canvi, número es refereix als diferents elements d'un nombre:

"Visc al número 12".

"Tinc reservada l'habitació número 234".

"El meu número preferit és el 10".

"Heu d'escriure la quantitat amb números".

"Dona'm, sisplau, el teu número de telèfon".

▶️ Número també representa cada edició dins d'una sèrie, col·lecció o publicació periòdica:

"Ja ha sortit el número de març de la revista Sàpiens".

▶️ També anomenem número a cada part del programa d'un espectacle d'atraccions, de circ, de música, etc:

"El següent número el faran els equilibristes".


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Acudits en català