nombre / número

DIFERÈNCIES ENTRE NOMBRE I NÚMERO

▶️ El principal ús de nombre té a veure amb quantitats indeterminades:

el nombre d'habitacions d'un hotel
el nombre de convidats d'una festa
el nombre d'exemplars d'una revista
el nombre de viatgers del metro
el nombre de cotxes que circulen

🔹 De fet, si intercanviem nombre per quantitat, el significat de l'oració no s'altera:

la quantitat d'habitacions d'un hotel
la quantitat de convidats d'una festa
la quantitat d'exemplars d'una revista
la quantitat de viatgers del metro
la quantitat de cotxes que circulen

▶️ En matemàtiques, quan es parla d'un concepte numèric abstracte, es fa servir nombre.

"El nombre vuit està format per vuit unitats".

"La suma dels nombres 5 i 4 dona com a resultat el nombre 9".

"La resta dona un nombre més petit que 50".

nombre enter, nombre fraccionari, nombre natural, nombre negatiu, nombre decimal, nombre cardinal, etc.

*En aquest cas, fora de l'àmbit de les matemàtiques s'accepta número com a sinònim.

▶️ Nombre també s’utilitza en gramàtica per fer referència a la categoria gramatical que marca el singular i el plural de determinades categories lèxiques.

"Aquest adjectiu és invariable en gènere i nombre".

"Hem estudiat els sufixos que indiquen el nombre de les paraules".

▶️ En canvi, número es refereix als diferents elements d'un nombre:

"Visc al número 12".

"Tinc reservada l'habitació número 234".

"El meu número preferit és el 10".

"Heu d'escriure la quantitat amb números".

"Dona'm, sisplau, el teu número de telèfon".

▶️ Número també representa cada edició dins d'una sèrie, col·lecció o publicació periòdica:

"Ja ha sortit el número de març de la revista Sàpiens".

▶️ També anomenem número a cada part del programa d'un espectacle d'atraccions, de circ, de música, etc:

"El següent número el faran els equilibristes".


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de refranys

complement de règim verbal

100 frases històriques en català