No hi ha paraula mal dita que no pugui ser mal compresa