L'hora en català

COM ES DIU L'HORA EN CATALÀ?

▶️ En Catalunya ha predominat des de sempre el sistema de campanar, basat en quarts i mig quarts, amb un format analògic.

Exemples de quarts:
01:15 un quart de dues
01:30 dos quarts de dues
01:45 tres quarts de dues

Quan és clar que s'està parlant de l'hora, es pot donar sense dir la paraula "quarts":
07:45 tres de vuit
16:30 dos de cinc

Exemples de mig quart:
02:07:30 mig quart de tres
02:22:30 un quart i mig de tres
02:37:30 dos quarts i mig de tres
02:52:30 tres quarts i mig de tres

Una expressió popular encara més imprecisa és:
04:20 a 04:40 quarts de cinc

Altres expressions per precisar uns minuts abans o després dels quarts són:
05:14 vora un quart de sis
05:29 gairebé dos quarts de sis
05:47 tres quarts tocats de sis
06:02 les sis tocades
14:05 les dues ben tocades
13:12 mig quart ben tocat de dues

▶️ En altres zones catalanoparlants i als països castellanoparlants de tot el món, predomina el sistema de rellotge, també amb un format analògic.

13:15 l'una i quart
13:30 l'una i mitja
13:35 les dues menys vint-i-cinc
13:45 les dues menys quart
14:10 les dues i deu
14:20 les dues i vint
14:40 les tres menys vint
14:50 les tres menys deu

▶️ Per últim, tenim el sistema internacional, amb un format digital de 24 hores, en què no cal especificar si l'hora és del matí, de la tarda o de la nit, a més de ser totalment lineal.

11:25 les onze i vint-i-cinc
11:35 les onze i trenta-cinc
11:40 les onze i quaranta
15:22 les quinze i vint-i-dos
17:50 les disset i cinquanta

❗A Catalunya, és recomanable fer servir el sistema de campanar amb la precisió del sistema internacional. Aquesta barreja resulta precisa i respectuosa amb el sistema tradicional tan característic.

14:00 les dues
14:03 les dues tocades
14:10 les dues i deu
14:15 un quart de tres
14:20 les dues i vint
14:30 dos quarts de tres
14:40 les dues i quaranta
14:45 tres quarts de tres
14:55 les dues i cinquanta-cinc
15:20-15:40 quarts de quatre
16:33 dos quarts de cinc tocats
17:13 vora un quart de sis
17:29 gairebé dos quarts de sis
17:47 tres quarts tocats de sis
18:05 les sis ben tocades

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia