haver-hi

QUAN USEM HAVER-HI?

▶️ El verb
haver-hi denota que una cosa existeix, es troba, es dona, s'acompleix. I en aquest cas sempre porta el pronom hi. Per exemple:

"Hi han molts malalts de grip". 

"A la sala hi ha un senyor que us espera".
 
"A la reunió, devia haver-hi una quarantena de persones".

"Ahir no va haver-hi funció".

"Suposo que hi haurien molts pares".

▶️ Quan està en infinitiu (haver), el pronom hi pot anar davant o darrere de la perífrasi verbal. Per exemple:

"Hi va haver un gran escàndol".

"Va haver-hi un gran escàndol".

"Hi podria haver morts".

"Podria haver-hi morts".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Llista de refranys

abans / avanç / avenç

oracions coordinades