Haver-hi marro


En castellà: HABER TEMA, HABER LÍO, HABER JALEO, HABER FOLLÓN

El marro és la resta que queda de certes substàncies després d’haver-les fetes bullir per obtenir-ne una infusió. Però també és un joc popular que es juga en un quadrat amb 3 fitxes on s’han traçat diagonals i mediatrius. El primer dels dos jugadors que les col·loca en filera, guanya. En castellà es coneix com a Tres en raya.

Però es creu que aquesta dita prové del primer significat.

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

abans / avanç / avenç