Haver-hi marro


En castellà: HABER TEMA, HABER LÍO, HABER JALEO, HABER FOLLÓN

El marro és la resta que queda de certes substàncies després d’haver-les fetes bullir per obtenir-ne una infusió. Però també és un joc popular que es juga en un quadrat amb 3 fitxes on s’han traçat diagonals i mediatrius. El primer dels dos jugadors que les col·loca en filera, guanya. En castellà es coneix com a Tres en raya.

Però es creu que aquesta dita prové del primer significat.

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà