gairebé / gaire bé

DIFERÈNCIES ENTRE GAIREBÉ I GAIRE BÉ

▶️ Gairebé és un adverbi que vol dir quasi. Per exemple:

"Hi érem gairebé tots".

"Crec que van sortir gairebé la meitat dels nens".

"Gairebé he acabat, espera'm a fora".

▶️ En canvi, l'expressió adverbial gaire bé equival a poc bé en les oracions negatives. Per exemple:

"No em trobo gaire bé". 
"Em trobo poc bé".

"L'hem canviat de grup perquè no dibuixa gaire bé".
"L'hem canviat de grup perquè dibuixa poc bé".

PARLA CATALANA