Família

Aquí trobareu l'equivalent català singular i plural quan calgui.

padre > pare, pares

madre > mare, mares

hijo > fill, fills

hija > filla, filles 

hermano > germà, germans

hermana > germana, germanes 

primo > cosí, cosins

prima > cosina, cosines 

tío > oncle, oncles, tiet, tiets (de moment, tio no és normatiu)

tía > tia, ties, tieta, tietes

sobrino > nebot, nebots

sobrina > neboda, nebodes

abuelo > avi, avis

abuela > àvia, àvies

bisabuelo > besavi, besavis (mateixa fórmula per a nets)

bisabuela > besàvia, besàvies (mateixa fórmula per a netes)

tatarabuelo > rebesavi, rebesavis (després vindria el quadravi, avi cinquè, sisè, etc. Mateixa fórmula per a nets)

tatarabuela > rebesàvia, rebesàvies (després vindria la quadràvia, àvia cinquena, sisena, etc. Mateixa fórmula per a netes)

nieto > net, nets

nieta > neta, netes

suegro > sogre, sogres

suegra > sogra, sogres 

yerno > gendre, gendres

nuera > nora, nores

cuñado > cunyat, cunyats

cuñada > cunyada, cunyades

padrastro > padrastre, padrastres

madrastra > madrastra, madrastres 

hijastro > fillastre, fillastres

hijastra > fillastra, fillastres 

hermanastro > germanastre, germanastres

hermanastra > germanastra, germanastres 
LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà