Descobrir el marro


En castellà: DESCUBRIR EL PASTEL

El marro és la resta que queda de certes substàncies després d’haver-les fetes bullir per obtenir-ne una infusió. Però també és un joc popular que es juga en un quadrat amb 3 fitxes on s’han traçat diagonals i mediatrius. El primer dels dos jugadors que les col·loca en filera, guanya. És el que en castellà es coneix com Tres en raya.

Es creu que aquesta dita prové del primer significat.

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Llista de refranys

abans / avanç / avenç

oracions coordinades