De bon arbre, bon fruit


Es refereix a les semblances entre fills i pares, referides a la coincidència de virtuts, principalment. També pot servir per aquell que imita les bones qualitats d'un altre que ha sigut el seu mestre.