determinants articles definits

▶️ articles definits: acompanyen un nom que és clarament conegut pel parlant i per qui escolta. Són els següents: ellaelsles. Per exemple:

El gos.
La bústia.
Els carrers.
Les cartes.

🔹Els articles definits personals són en i na, que s'utilitzen acompanyats de noms de persones. Per exemple:

En Pau no va venir avui.
Na Maria està dormida.

🔹Ara bé, s'acostuma a utilitzar els definits normals també com a personals. Per exemple:

El Pau.
La Maria.

🔹Els articles definits el i els es contrauen amb les preposicions a, de i per. Les contraccions resultants són al, als; del, dels; pel, pels:

Conta-ho al pare.
Escriu als amics.
El llibre del germà.
La casa dels pares.
Va venir pel carrer de la dreta.
Va pels camins.

🔹En canvi, en el cas que l’article definit s’hagi d’apostrofar, no es fa la contracció:

Telefona a l’advocada.
Baixa de l’avió.
Circula per l’altre carrer.

* En alguns pobles de Lleida, al Camp de Tarragona, a Tortosa i a l'Alguer, encara es mantenen, en la parla familiar, les formes antigues de l'article definit masculí: lolos, en comptes de elels. Per exemple: lo cotxe, lo iogurt, los amos, los carrers.  

* En algunes localitats de la Costa Brava i sobre tot a les Illes Balears encara són vius els articles salats: es (masculí singular i plural) sases (femení singular i plural). Per exemple: es peus, ses mans.

 PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

Acudits en català

abans / avanç / avenç