algo > alguna cosa, una cosa, res, gens

▶️ ALGO és un castellanisme no admissible. En català tenim diferents formes molt nostres de dir-ho.

🔹En oracions enunciatives i afirmatives diem ALGUNA COSA, UNA COSA, en alguns casos simplement ALGUN O ALGUNA.

He vist alguna cosa darrere la porta.

Podria ser que tingués alguna cosa.

Penso que volia alguna cosa però no m'ho va dir.

Vull dir-te una cosa.

M'agradaria tenir alguns pantalons.
(i no 'algo' de pantalons)

Quan té gana menja alguna fruita.
(i no 'algo' de fruita)

🔹En oracions interrogatives i condicionals diem RES, que en aquest cas significa ALGUNA COSA i no CAP COSA com passa en la resta d'oracions. 

Voleu res?

Necessiteu res?

Sabeu res de l'avi?

Si hi ha res que pugui fer, m'ho dius.

Si saps res de nou, truca'm.

🔹En oracions interrogatives i condicionals també diem GENS si ens referim a 'algun grau' o 'alguna quantitat' de coses incomptables i, per tant, que no podem utilitzar RES.

Teniu gens d'oli?

Tindràs gens de paciència per aguantar?

Si fa gens de fred, et posaràs malalt.

Si li venia gens de gana, menjava fruita.

❗Pel que fa al mot quelcom, és correcte fer-lo servir, però cal saber que té arrelament sobretot a la Catalunya Nord. Al Principat se n'havia fet més aviat un ús literari, ja que mai ha estat una paraula gaire usada al carrer. Per aquest motiu, encara que alguns darrerament la fan servir, sovint com a moda, la majoria dels catalanoparlants la veuen massa formal o com un arcaisme. També cal tenir en compte que en molts casos no serveix com a equivalent de 'algo'. Les formes genuïnes i pròpies del carrer són les esmentades anteriorment.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

abans / avanç / avenç