algo > alguna cosa, una cosa, res, gens

▶️ ALGO és un castellanisme no admissible en català. En català tenim diferents formes molt nostres de dir-ho.

🔹En oracions enunciatives i afirmatives diem ALGUNA COSA, UNA COSA, en alguns casos simplement ALGUN O ALGUNA.

He vist alguna cosa darrere la porta.

Podria ser que tingués alguna cosa.

Penso que volia alguna cosa però no m'ho va dir.

Vull dir-te una cosa.

M'agradaria tenir alguns pantalons.
(i no 'algo de pantalons)

Quan té gana menja alguna fruita.
(i no 'algo de fruita)

🔹En oracions interrogatives i condicionals diem RES, que en aquest cas significa ALGUNA COSA i no CAP COSA com passa en la resta d'oracions. 

Voleu res?

Necessiteu res?

Sabeu res de l'avi?

Si hi ha res que pugui fer, m'ho dius.

Si saps res de nou, truca'm.

🔹En oracions interrogatives i condicionals també poden dir GENS si ens referim a 'algun grau' o 'alguna quantitat' de coses incomptables i, per tant, que no podem utilitzar RES.

Teniu gens d'oli?

Tindràs gens de paciència per aguantar?

Si fa gens de fred, és posaràs malalt.

Si li venia gens de gana, menjava fruita.

PARLA CATALANA