A cal ferrer, ganivet de fusta

També: A CAL SABATER, SABATES DE PAPER
En castellà: EN CASA DE HERRERO CUCHILLO DE PALO

Qui té más facilitat per fer o disposar d'alguna cosa és moltes vegades qui pateix la seva falta. També qui més pot fer una cosa és qui menys la fa. Per últim, algú pot ser descuidat precisament en allò que hauria de dominar a la perfecció, perquè ho ha estudiat o perquè té a veure amb el seu ofici.

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Com es fa l'imperatiu en català?

gairebé / gaire bé