A cal ferrer, ganivet de fusta

També: A CAL SABATER, SABATES DE PAPER
En castellà: EN CASA DE HERRERO CUCHILLO DE PALO