A cabassos

També: A PILES, A GRAPATS
En castellà: A MONTONES, A PUÑADOS