Xino-xano


La frase original és anar xano-xano. És un italianisme introduït fa segles que prové de la coneguda forma italiana piano piano, que té el mateix sentit que xino xano, és a dir, anar poquet a poquet.