Passar-li pels nassos

En castellà: RESTREGARLE POR LA CARA