Estar fins al capdamunt

En castellà: ESTAR HASTA LA CORONILLA