adverbis enunciatius

Els adverbis enunciatius assenyalen l’actitud que adopta l’emissor en realitzar l’acte de parla o l’actitud que es demana al receptor.

Els més productius són aquests ⬇️

confidencialment
francament
honradament
sincerament

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de locucions i frases fetes

abans / avanç / avenç

Com es fa l'imperatiu en català?