adverbis enunciatius

Els adverbis enunciatius assenyalen l’actitud que adopta l’emissor en realitzar l’acte de parla o l’actitud que es demana al receptor.

Els més productius són aquests ⬇️

confidencialment
francament
honradament
sincerament