adverbis de temps

Els adverbis de temps localitzen temporalment una situació.

Els més productius són aquests ⬇️

Formes simples:

actualment
ahir
aleshores
alhora
alternativament
anit
antany
anteriorment
antigament
ara
aviat
avui
demà
endemà
enguany
entretant
llavors
mai
mentrestant
recentment
sempre
simultàniament
successivament
tard

En forma de locució:

a ahores d’ara
a tota hora
a totes hores
abans-d’ahir
ara per ara
avui dia
d’hora
de (bon) matí
de moment
de seguida
demà passat
en acabant
en acabat
tot seguit

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia