adverbis de temps

Els adverbis de temps localitzen temporalment una situació.

Els més productius són aquests ⬇️

Formes simples:

actualment
ahir
aleshores
alhora
alternativament
anit
antany
anteriorment
antigament
ara
aviat
avui
demà
endemà
enguany
entretant
llavors
mai
mentrestant
recentment
sempre
simultàniament
successivament
tard

En forma de locució:

a ahores d’ara
a tota hora
a totes hores
abans-d’ahir
ara per ara
avui dia
d’hora
de (bon) matí
de moment
de seguida
demà passat
en acabant
en acabat
tot seguit