Tenir la paella pel mànec


En castellà: TENER LA SARTÉN POR EL MANGO