Tenir la paella pel mànec

En castellà: TENER LA SARTÉN POR EL MANGO