Qui no arrisca no pisca


En castellà: QUIEN NO SE ARRIESGA NO GANA

Sovint es necessita valor per arriscar-se. Però, si mai ho fem, què serà de nosaltres? Com avançarem? El verb piscar té a veure amb prendre una petita part d'una cosa. Si volem treure almenys una mica de profit d'una situació, generalment no podem quedar-nos aturats.

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Bon Dia

Acudits en català

Adjectius del caràcter humà