Qui no arrisca no pisca


En castellà: QUIEN NO SE ARRIESGA NO GANA

Sovint es necessita valor per arriscar-nos, però si mai no ho fem què serà de nosaltres? Com avançarem? El verb piscar té a veure amb prendre una petita part d'una cosa. Si volem treure almenys una mica de profit d'una situació, no podem quedar-nos aturats.