Qui no arrisca no pisca


En castellà: QUIEN NO SE ARRIESGA NO GANA