Paraules nècies no pugen al cel


També: A PARAULES DE NECI, ORELLES SORDES

En castellà: A PALABRAS NECIAS, OÍDOS SORDOS