La cançó de l'enfadós


En castellà: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

Aquesta cançó tenia la característica que, quan s’acabava una frase, lligava el final amb el començament i es tornava a repetir tota la lletra i, si volies, no s’acabava mai i sempre deia el mateix.

Per similitud, també fem servir aquesta expressió per descriure la conducta d’algú que repeteix excessivament i amb molta insistència una determinada actuació fins a enutjar o irritar qui l’envolta.

"Per més que m’ho demanis no t’ho compraré. Sembles la cançó de l’enfadós!".