Fer el ploricó

També: PLORIQUEJAR
En castellà: LLORIQUEAR,