Fer el pes


El mot pes ve del llatí pensum, "pes de llana que un esclau havia de filar per dia", derivat de pendĕre, pesar.