Fer el paperot

També: FER COMÈDIA
En castellà: HACER EL PARIPÉ, TENER CUENTO