Encara bo que


També: ENCARA GRÀCIES
En castellà: MENOS MAL