Encara bo que

També: ENCARA GRÀCIES
En castellà: MENOS MAL