El tracte fa el parentiu


En castellà: EL ROCE HACE EL CARIÑO